Ne­der­lan­der rijdt rond met drugs en wa­pens

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE -

Bij de con­tro­le van een Ne­der­land­se BMW 5 op de Rijks­weg in Dilsen heeft de po­li­tie de 29-ja­ri­ge be­stuur­der uit Am­sten­ra­de be­trapt met drugs. Tij­dens de door­zoe­king van de auto gis­te­ren rond 19 uur von­den de agen­ten ook een vuur­wa­pen met mu­ni­tie en een zelf­ge­maakt ex­plo­sief. De man had co­ca­ï­ne en can­na­bis bij. In de auto la­gen ook hoe­veel­he­den vloei­ba­re drugs en ma­te­ri­a­len om die te pro­du­ce­ren. De Ne­der­lan­der had liefst drie gsm’s. De BMW werd ge­ta­keld voor ver­der on­der­zoek. De Ne­der­lan­der is ge­ar­res­teerd. Po­li­tie Maasland zet het on­der­zoek voort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.