Be­las­ting­con­tro­leurs be­trap­pen 22 wan­be­ta­lers

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE -

Con­tro­leurs van de Vlaam­se be­las­ting­dienst heb­ben woens­dag 22 be­stuur­ders be­trapt die het na­lie­ten om boe­tes en ver­keers­be­las­ting te be­ta­len. De con­tro­les ge­beur­den sa­men met de po­li­tie op Tour­ne­bri­de in Lanaken en de Rijks­weg in Maas­me­che­len met num­mer­plaat­her­ken­ners. De over­tre­ders moesten in to­taal 8.132 eu­ro be­ta­len. Een be­stuur­der kon zijn open­staan­de ver­keers­be­las­ting van 1.745 eu­ro niet met­een be­ta­len. Zijn auto werd ge­ta­keld. Twee wa­gens wa­ren niet in­ge­schre­ven. De po­li­tie liet nog twee auto’s zon­der ver­ze­ke­ring ta­ke­len. In to­taal moesten 286 be­stuur­ders een adem­test af­leg­gen. Eén be­stuur­der had te veel ge­dron­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.