Twee­de week op rij in­braak bij Union FC Rutten

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE -

Die­ven heb­ben woens­dag in­ge­bro­ken in de voet­bal­kan­ti­ne van der­de­pro­vin­ci­a­ler Union FC Rutten. “De deur stond open. Ik zag met­een dat er bier was gesto­len”, zegt se­cre­ta­ris Wal­ter Bo­den. “Drie ton­nen. Er zijn ook bak­ken met spe­ci­a­le bie­ren mee­ge­no­men en chips en snoep­goed.” De club zit ook ver­veeld met de dief­stal van twee out­fits van de eer­ste ploeg. “Nog maar sinds vo­rig jaar nieuw. Vo­ri­ge week wer­den we ook al be­sto­len. Toen heb­ben in­bre­kers on­ze mu­ziek­in­stal­la­tie mee­ge­no­men. Die stond in een lo­kaal waar we de brood­jes­maal­tij­den aan­bie­den”, zucht de se­cre­ta­ris. Hij weet ook niet hoe hij der­ge­lij­ke dief­stal­len in de toe­komst kan ver­mij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.