Bel­gen grij­pen nipt naast fi­na­le

Het Belang van Limburg - - SPORT -

De Bel­gi­sche U17 zijn uit­ge­scha­keld op het EK in En­ge­land. In de hal­ve fi­na­le toon­de Ita­lië zich net iets ef­fi­ci­ën­ter, waar­door de Bel­gen zo­als in 2015 stran­den op één match van de fi­na­le.

Net als in de kwart­fi­na­le te­gen Span­je kre­gen de Lim­bur­gers Sie­be Van­der­meu­len, Eli­as Sier­ra en Ja­mie Yayi Mpie een ba­sis­plaats in Ro­ther­ham, Maar­ten Van­de­voordt zat op de bank. En net als te­gen Span­je toon­den de jon­ge Dui­vels in de eer­ste helft te veel res­pect voor de te­gen­stan­der. Het ge­volg was dat er half­weg een ver­dien­de Ita­li­aan­se voor­sprong op het bord stond na een mooie com­bi­na­tie af­ge­rond door Em­ma­nu­el Gy­a­bu­aa. Na de rust toon­den de Bel­gen een an­der ge­zicht en kan­tel­de de par­tij. Yor­be Ver­tes­sen zorg­de op aan­ge­ven van Gen­ke­naar Sier­ra met zijn vier­de goal op dit tor­nooi voor de ge­lijk­ma­ker. Ook de 2-1 hing in de lucht, maar dan be­sloot Edo­ar­do Ver­ga­ni zijn to­ver­stok­je bo­ven te ha­len. Met een fe­no­me­naal af­stands­schot - of was het een luc­ky goal?- be­ze­gel­de de spits van In­ter vier mi­nu­ten voor tijd het lot van de dap­pe­re Bel­gen. In de fi­na­le neemt Ita­lië het zon­dag op te­gen Ne­der­land, dat gast­land En­ge­land ver­sloeg na straf­schop­pen.

BEL­GIË U17: Shin­ton – Van­der­meu­len, Dendon­c­ker, Mas­scho, Lis­sens – On­a­na, Sier­ra (79´Ti­mas­si), Ras­kin, Yayi Mpie – Le­moi­ne (69´Do­ku), Ver­tes­sen. DOEL­PUN­TEN: 30´ Gy­a­bu­aa 1-0; 62´ Ver­tes­sen 1-1; 76´ Ver­ga­ni 2-1.

GE­LE KAARTEN: 61´Ras­kin; 65´Iwe­ru.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.