Mi­nie­men Her­c­ken­ro­de ta­fel­ten­nis­kam­pi­oen

In­ge­stuurd door Jean Ver­laek

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

De mi­nie­men van ta­fel­ten­n­nis­club Ttk Her­c­ken­ro­de heb­ben de pro­vin­ci­a­le ti­tel be­haald.

Op het ein­de van de pro­vin­ci­a­le jeugd­com­pe­ti­tie ta­fel­ten­nis bij de mi­nie­men en ca­det­ten wor­den de num­mers één en twee in de eind­rang­schik­king weer­hou­den voor een fi­na­le­dag. Van de acht fi­na­lis­ten wa­ren niet min­der dan drie jeugd­ploe­gen van Ttk Her­c­ken­ro­de op de af­spraak voor de­ze fi­na­le in Bree. In de eer­ste wed­strijd bij de mi­nie­men ston­den Her­c­ken­ro­de A en Her­c­ken­ro­de B te­gen­over el­kaar. Het werd een hard be­voch­ten en nip­te over­win­ning voor de A-ploeg met 6-4. In de fi­na­le stond er geen maat op de jon­gens van Her­c­ken­ro­de; de mi­nie­men uit Sint-Hui­brechtsLil­le wer­den ver­sla­gen met 6-0. De nieu­we Lim­burg­se kam­pi­oe­nen Thi­bau, Rik en Xan­der moch­ten ver­vol­gens de kam­pi­oe­nen­be­ker in ont­vangst ne­men uit de han­den van de ver­ant­woor­de­lij­ke.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.