Vluch­te­lin­gen­kin­de­ren le­zen voor uit nieu­we boek van Ka­ren Boo­nen

In­ge­stuurd door Chre­tien Pae­sen

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Op 12 mei is het In­ter­na­ti­o­na­le dag van de Fair Tra­de. Over­al in het land gooi­en de we­reld­win­kels dan de deu­ren open. Zo ook in Hasselt in de Dorps­straat waar de Has­selt­se schrijf­ster Ka­ren Boo­nen haar boek 'Aya’s vlucht' voor­stel­de.

De vrij­wil­li­gers van Ox­fam-We­reld­win­kel Hasselt en Ox­fam Book­shop Hasselt no­dig­den schrijf­ster Ka­ren Boo­nen uit voor haar boek­voor­stel­ling van 'Ay­la's vlucht'. In dit mooi ge­ïl­lu­streer­de boek schreef Ka­ren de er­va­rin­gen neer van kin­de­ren die vlucht­ten voor de oor­log en de cha­os in Sy­rië. Ta­la, Tay­maa en La­na, al­le drie vluch­te­lin­gen­kin­de­ren, ga­ven pre­sent. Zij la­zen een stuk­je voor uit het boek of de­den hun re­laas. Zo ver­ne­men we dat Tay­maa (9) van Sy­rië via Li­ba­non naar Tur­kije reis­de om daar met een rub­ber­boot de over­steek naar Eu­ro­pa te ma­ken. “We moesten on­ze ba­ga­ge in zee gooi­en om­dat er te wei­nig plaats was in de boot”, ver­telt Tay­maa. Schijf­ster Ka­ren Boo­nen no­teer­de de ver­ha­len en scheef ze neer met een een­vou­dig taal­ge­bruik. Zo is het boek­je voor kin­de­ren en nieuw­ko­mers.

→ 'Ay­la’s vlucht' is te koop in de Ox­fam We­reld­win­kel en de Ox­fam Book­shop voor 15 eu­ro. De op­brengst gaat naar SOS Kin­der­dor­pen in Tar­tous (Sy­rië), een op­vang­te­huis voor kin­de­ren die ou­ders en fa­mi­lie zijn kwijt­ge­raakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.