Gro­te dag voor 26 communicanten van Kin­der­cam­pus Mo­za­ïek

In­ge­stuurd door Rik Lem­mens

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Op don­der­dag 10 mei de­den 26 kin­de­ren van Kin­der­cam­pus Mo­za­ïek hun eer­ste com­mu­nie in de kerk van On­ze-Lie­ve-Vrouw van Ban­neux in Hasselt.

Een werk­groep be­staan­de uit 7 ou­ders had sa­men met pa­stoor Jan-Phi­lip­pe en dia­ken Fran­çois de vie­ring voor­be­reid. Voor die van start ging, werd van el­ke com­mu­ni­cant, als blij­ven­de her­in­ne­ring, een mooie foto ge­no­men. Na het wel­komst­woord zon­gen de kin­de­ren uit vol­le borst het be­groe­tings­lied. Het evan­ge­lie van ‘De barm­har­ti­ge Sa­ma­ri­taan’ werd uit­ge­beeld in prach­tig ge­schil­der­de ta­fe­re­len. Sa­men met de kin­de­ren werd tij­dens de ho­mi­lie de be­te­ke­nis van de eer­ste com­mu­nie uit­ge­spro­ken. Hoog­te­punt van de vie­ring was na­tuur­lijk het mo­ment waar­op de 26 kin­de­ren voor het eerst het hei­lig brood moch­ten ont­van­gen. Als af­slui­ting zon­gen de communicanten on­der lei­ding van juf Thea vol en­thou­si­as­me ‘Ik ben een won­der!’ Trots en te­vre­den trok­ken de communicanten met de fa­mi­lie naar hun feest­be­stem­ming. .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.