Pro­bus Hasselt Her­c­ken­ro­de viert 20-ja­rig be­staan

In­ge­stuurd door Ro­ger Hoekx

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Op 18 april 2018 vier­den de le­den van Pro­bus Club Hasselt Her­c­ken­ro­de en hun part­ners het twin­tig­ja­rig be­staan van de ver­e­ni­ging. Dat de­den ze met een aca­de­mi­sche zit­ting in de ambts­wo­ning van de Gou­ver­neur van Lim­burg.

Een ge­denk­waar­dig en mar­kant feit, ze­ker voor de le­den die op 29 april 1998, na het no­di­ge voor­werk, aan de wieg ston­den van de­ze so­ci­ë­teit. In dit suc­ces­vol 20-ja­rig be­staan bleek Pro­bus Hasselt Her­c­ken­ro­de een le­vens­krach­ti­ge en kern­ge­zon­de ver­e­ni­ging waar res­pect, so­ci­a­le bin­ding, vreug­de, ple­zier en wel­be­ha­gen lei­dend zijn. Ze ho­pen die gun­sti­ge weg nog ve­le ja­ren te mo­gen ver­der be­wan­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.