PXL-stu­dent strikt Sie­be Schrij­vers voor prijs­uit­rei­king G-tor­nooi

In­ge­stuurd door PXL-Edu­ca­ti­on le­ra­ren­op­lei­ding

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Op 28 april or­ga­ni­seer­de Len­nert Van Vley­men, stu­dent LO-BR aan de le­ra­ren­op­lei­ding PXL-Edu­ca­ti­on, on­der lei­ding van lec­tor Eve­lien Huys­mans, het GWel­dig tor­nooi in Peer. Dat eve­ne­ment vond plaats in het ka­der van zijn ba­chelor­proef.

Om te mo­gen deel­ne­men aan het G-Wel­dig tor­nooi, moesten de spe­lers aan­ge­slo­ten zijn bij een G-voet­bal­ploeg. De 84 spe­lers ge­no­ten de he­le dag vol­uit van voet­bal, spel en ple­zier.. Bo­ven­dien kon­den de spe­lers ge­nie­ten van een leu­ke de­mo-oe­fe­ning van de Blind De­vils. Knap om te zien wat die G-voet­bal­lers al­le­maal kun­nen met de bal. De prijs­uit­rei­king vorm­de de kers op de taart: nie­mand min­der dan KRC Genk-spe­ler Sie­be Schrij­vers stond op het po­di­um. Hij deel­de aan al­le spe­lers een me­dail­le uit. El­ke spe­ler kreeg als her­in­ne­ring ook nog een goodie­bag met leu­ke gad­gets, die ge­schon­ken wa­ren door de spon­sors en de stad Peer. Een zeer ge­slaag­de edi­tie voor zo­wel de deel­ne­mers als de 40 vrij­wil­li­gers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.