Re­ken­hof wil dat Vlaam­se za­ken­club le­ning te­rug­be­taalt

Het Belang van Limburg - - NIEUWS POLITIEK -

BRUSSEL - Het Re­ken­hof wil dat za­ken­club De Wa­ran­de (foto) in Brussel de le­ning van de Vlaam­se re­ge­ring te­rug­be­taalt en dat ze dus niet wordt om­ge­zet in gra­tis lid­maat­schap­pen. De hui­di­ge re­ge­ling is boek­houd­kun­dig on­or­tho­dox, vindt het Re­ken­hof. De re­ge­ring gaf de za­ken­club be­gin dit jaar op­nieuw een ren­te­lo­ze le­ning van 800.000 eu­ro. Een eer­de­re le­ning, uit 1987, werd in­te­graal te­rug­be­taald in de vorm van lid­gel­den voor mi­nis­ters, ka­bi­nets­chefs en top­amb­te­na­ren. De nieu­we le­ning zou op­nieuw op die ma­nier wor­den vol­daan, wat de re­ge­ring op veel kri­tiek kwam te staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.