Door­start BMC in de maak?

Toe­komst ploeg Teuns en Van Aver­maet lijkt ver­ze­kerd dank­zij De­loit­te en Gi­ant

Het Belang van Limburg - - SPORT - Bram VAN­DE­CA­PEL­LE/Jan-Pie­ter DE VLIEGER

Vol­gens ‘De Te­le­graaf’ zal de wie­ler­ploeg van BMC ook vol­gend jaar nog be­staan. De li­cen­tie van de WorldTour-ploeg van on­der an­de­ren Greg Van Aver­maet en Dy­lan Teuns zou wor­den over­ge­no­men door con­sult­be­drijf De­loit­te, fiet­sen­merk Gi­ant zou ma­te­ri­aal­spon­sor wor­den. Bij Team BMC re­a­ge­ren ze voor­lo­pig niet, maar ont­ken­nen ze even­min.

Al van be­gin dit jaar was dui­de­lijk dat BMC na dit sei­zoen geen hoofd­spon­sor zou zijn van de ge­lijk­na­mi­ge wie­ler­ploeg. Ster­ke man An­dy Rihs was ern­stig ziek en over­leed in april. Ploeg­ma­na­ger Jim Ochowicz moest dus op zoek naar nieu­we geld­schie­ters. Aan­van­ke­lijk had hij 1 mei voor­op­ge­steld als dead­line, maar eind april had hij om uit­stel ge­vraagd. Kop­man Van Aver­maet ver­tel­de tij­dens de Ron­de van York­shi­re dat hij Ochowicz nog tijd gaf tot het be­gin van de Ron­de van Zwit­ser­land op 9 ju­ni. An­de­re ren­ners en hun ma­ke­laars lie­ten de Ame­ri­kaan we­ten dat hun ul­ti­ma­tum 1 ju­ni was. Met De­loit­te en Gi­ant - wel­licht ge­steund door de hui­di­ge co­spon­sor Sop­hos - zou Ochowicz nu toch al vroe­ger zijn op­los­sing heb­ben. Bij Team BMC wil­len ze voor­lo­pig nog niet re­a­ge­ren. De woord­voer­der laat we­ten dat “Team BMC nooit heeft ge­re­a­geerd op ge­ruch­ten en dat ook nu niet zal doen.” Maar het nieuws wordt ook niet ont­kend.

Dat het ma­na­ge­ment van Team BMC al nieu­we bus­sen en vracht­wa­gens zou heb­ben be­steld voor 2019, wijst op het feit dat ze ook vol­gend jaar den­ken ac­tief te zijn.

Fiet­sen­car­rou­sel

Mocht het nieuws de ko­men­de we­ken wor­den be­ves­tigd, dan is dat min­der goed nieuws voor Team Di­men­si­on Da­ta. De­loit­te is mo­men­teel co­spon­sor van de ploeg van Mark Ca­ven­dish en on­ze land­ge­no­ten Ju­lien Ver­mo­te en Ser­ge Pau­wels. Na­dat eer­der be­kend raak­te dat fiet­sen­merk Cer­ve­lo vol­gend jaar Di­men­si­on Da­ta zou ver­la­ten voor Team Sun­web , is dit al het twee­de ver­lies van een co­spon­sor voor de ploeg. Daar­naast is De­loit­te spe­ci­fiek de spon­sor van de ou­de ‘HTC-kern’ bin­nen Di­men­si­on Da­ta. De­loit­te be­taalt Mark Ca­ven­dish, Ber­nie Ei­sel, Mark Rens­haw, Rolf Al­dag en een aan­tal soig­neurs rond hen. Zou het kun­nen dat zij straks mee ver­hui­zen met De­loit­te – naar het hui­di­ge BMC dus – en dat Ca­ven­dish zo een ploeg­maat wordt van Greg Van Aver­maet?

Het eni­ge wat niet in het plaat­je past, is dat Ca­ven­dish mo­men­teel ver­bon­den is aan de in­ter­na­ti­o­na­le tak van De­loit­te en dat het de Ne­der­land­se af­de­ling is die met BMC in zee zou gaan.

Foto PHOTO NEWS

Red­den De­loit­te en Gi­ant het team van Teuns (links) en Van Aver­maet?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.