Voor de slacht­of­fers van Du­troux

Jean Lam­brecks & Els Schreurs

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Van al­le va­ders van de slacht­of­fers van Marc Du­troux was hij des­tijds de meest schuch­te­re, Jean Lam­brecks. De va­der van Eef­je toon­de in de ja­ren 90 va­nop de ach­ter­grond veel ver­trou­wen in de po­li­tie en het ge­recht. Van­daag is hij de groot­ste cri­ti­cus van het on­der­zoek ge­wor­den. “Ik was ge­woon zo over­mand”, zegt hij daar nu over. “Wat mijn doch­ter is over­ko­men, was zo ver­schrik­ke­lijk dat ik er niet in slaag­de er­over te pra­ten. Pas la­ter ben ik gaan be­sef­fen wat ons is over­ko­men.” Els Schreurs is niet de moe­der van Eef­je, maar de nieu­we part­ner van Jean Lam­brecks.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.