Voor de slacht­of­fers van Ro­nald Jans­sen

Ed­dy & Mar­ti­ne Van Uyt­sel en Johan & Peg­gy Ap­pel­tans

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Wan­neer het li­chaam van hun doch­ter op 3 mei

2007 wordt te­rug­ge­von­den in het Al­bert­ka­naal, in­ge­pakt in vuil­nis­zak­ken, wordt de erg­ste nacht­mer­rie van Ed­dy en Mar­ti­ne Van Uyt­sel wer­ke­lijk­heid. Een week eer­der was An­nick, toen 18, spoor­loos ver­dwe­nen op te­rug­weg van een KLJ-fuif in Diest. Het on­der­zoek ver­liep erg moei­zaam, tot op 2 ja­nu­a­ri 2010 het jon­ge kop­pel­tje Ke­vin Pau­lus en Sha­na Ap­pel­tans ver­moord te­rug­ge­von­den werd in een uit­ge­bran­de au­to langs de E314. Na een nieuw­jaars­feest­je was Ke­vin met Sha­na naar haar ou­der­lij­ke huis in Loks­ber­gen te­rug­ge­re­den. Ke­vin werd ge­dood met drie scho­ten, Sha­na na een po­ging tot ver­krach­ting met een nek­schot. De buur­man van de fa­mi­lie Ap­pel­tans, Ro­nald Jans­sen, werd op de roos­ter ge­legd, en gaf de dub­be­le moord uit­ein­de­lijk toe. En­ke­le da­gen la­ter be­ken­de hij naast een reeks ver­krach­tin­gen ook An­nick te heb­ben ver­moord. Jans­sen had haar van haar fiets ge­sleurd, ge­kne­veld en in zijn be­stel­wa­gen ge­duwd. La­ter ver­moord­de hij het meis­je bij zich thuis. Ro­nald Jans­sen werd in ok­to­ber 2011 tot le­vens­lan­ge op­slui­ting ver­oor­deeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.