Har­de kern Genk­se sup­por­ters keert zich te­gen po­li­tie

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

GENK - Een groep sup­por­ters van de har­de kern van KRC Genk heeft zich don­der­dag­avond na de match te­gen Be­sik­tas te­gen de po­li­tie ge­keerd. “Er is met ste­nen, drang­hek­ken en py­ro­tech­nisch ma­te­ri­aal rich­ting de po­li­tie­dien­sten ge­gooid”, klinkt het.

Een kwar­tier na de wed­strijd kwam het bui­ten het sta­di­on tot op­stoot­jes tus­sen Genk­se sup­por­ters en Be­sik­tas-fans. “De po­li­tie te paard is snel tus­sen­bei­de ge­ko­men”, zegt Mar­leen Smey­ers van de po­li­tie­zo­ne Car­ma. “Daar­na werd de sfeer grim­mig bij de har­de kern van KRC Genk.” De sup­por­ters keer­den zich te­gen de po­li­tie. “Ze gooi­den drang­hek­ken, ste­nen en py­ro­tech­nisch ma­te­ri­aal in de rich­ting van on­ze man­schap­pen.” Uit­ein­de­lijk kwam een gro­te po­li­tie­macht tus­sen­bei­de om de rel­schop­pers weg te drij­ven. Rond 22 uur was de si­tu­a­tie ge­kal­meerd. Bij de rel­len raak­ten een po­li­tie-in­spec­teur, twee paar­den en en­ke­le sup­por­ters licht­ge­wond. Hoe­wel er nie­mand werd ge­ar­res­teerd, heeft de po­li­tie­zo­ne wel een on­der­zoek ge­o­pend om de rel­schop­pers te iden­ti­fi­ce­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.