Voor de slacht­of­fers van ter­reur

V-Eu­ro­pe

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Ze voel­den zich al­leen, Phi­lip­pe Van­steen­kis­te en Ed­dy Van Cal­ster, na­dat ze op 22 maart 2016 hun zus en echt­ge­no­te Fa­bi­en­ne Van­steen­kis­te had­den ver­lo­ren bij de aan­slag in Za­ven­tem. Al­leen, met zo­veel vra­gen waar ze het ant­woord niet op ken­den, en met zo­veel nood aan psy­cho­lo­gi­sche steun die ze niet kre­gen. Om­dat ze be­sef­ten dat veel na­be­staan­den een ge­lijk­aar­dig ver­haal had­den, richt­ten ze in de­cem­ber 2016 V-Eu­ro­pe op, een ver­e­ni­ging die zich over na­be­staan­den en slacht­of­fers van ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen ont­fermt. Zo’n twee­hon­derd men­sen slo­ten zich er in­tus­sen bij aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.