Voor de ver­mis­te Li­am Van­den Bran­den

Dirk Van­den Bran­den

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Op 3 mei

1996 ver­an­der­de het le­ven van Dirk

Van­den

Bran­den voor­goed.

Zijn toen twee­ja­ri­ge zoon­tje Li­am ver­dween die dag aan het Zen­ne­gat in Me­che­len, waar hij aan het spe­len was. Na meer dan 22 jaar on­der­zoek is het nog steeds niet dui­de­lijk of Li­am in het wa­ter viel of ont­voerd werd. Het eni­ge wat ze­ker is, is dat elk spoor ont­breekt en Dirk ver­geefs op een te­ken blijft wach­ten. In 2012 dach­ten speur­ders een ge­lij­ke­nis te heb­ben ge­von­den met de Duit­se woud­jon­gen ‘Ray’. Het bleek uit­ein­de­lijk om een Ne­der­lan­der te gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.