Afro-Ame­ri­kaan­se an­ti­wa­pen­ac­ti­vis­te

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Marc VAN DE WEYER/Luc STANDAERT

Lu­cy McBath wist pas don­der­dag ze­ker dat ze de ver­kie­zin­gen voor het Huis van Af­ge­vaar­dig­den in Ge­or­gia had ge­won­nen. McBath ver­sloeg – toch wel ver­ras­send – uit­tre­dend Re­pu­bli­keins par­le­ments­lid Ka­ren Han­del.

De nu 58-ja­ri­ge Afro-Ame­ri­kaan­se McBath werk­te ja­ren­lang voor een lucht­vaart­maat­schap­pij. Ze werd po­li­tiek ac­tief toen haar 17-ja­ri­ge zoon Jor­dan Da­vis in 2012 bij een ru­zie in een tank­sta­ti­on dood­ge­scho­ten werd door een blan­ke man. Het ken­ne­lijk ra­cis­ti­sche in­ci­dent trok na­ti­o­na­le aan­dacht in de VS. McBath werd een an­ti­wa­pen­ac­ti­vis­te, en voer­de in 2016 cam­pag­ne voor Hil­la­ry Clin­ton.

Na­dat er be­gin dit jaar 17 do­den vie­len bij een schiet­par­tij in de school Sto­ne­man Dou­g­las in Flo­ri­da be­sloot McBath een gooi te doen naar het Huis van Af­ge­vaar­dig­den in Was­hing­ton. Ze is de eer­ste De­mo­cra­ti­sche ver­ko­ze­ne in 25 jaar in haar kies­dis­trict.

Wei­nig ver­ras­send is haar be­lang­rijk­ste po­li­tie­ke the­ma wa­pen­con­tro­le. McBath vindt dat pre­si­dent Trump niet ge­noeg doet om wa­pen­ge­weld te­gen te gaan. Naast Jor­dan heeft Lu­cy McBath nog een zoon ver­lo­ren in 1993.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.