Ver­ko­zen, maar geen geld om te ver­hui­zen

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Alexan­dria Oca­sio-Cor­tez werd be­gin dit jaar al een be­roemd­heid in de VS toen ze bij de De­mo­cra­ti­sche voor­ver­kie­zin­gen in New York ver­ras­send Jo­seph Crow­ley ver­sloeg, een van de kop­stuk­ken van de De­mo­cra­ti­sche par­tij. Crow­ley had er op dat mo­ment al tien man­da­ten in het Huis van Af­ge­vaar­dig­den op­zit­ten.

Op 6 no­vem­ber deed Oca­sio-Cor­tez het nog wat be­ter, en werd ze ver­ko­zen in het Huis van Af­ge­vaar­dig­den. Met haar 29 is ze de jong­ste vrouw ooit in het Con­gres. Alexan­dria, die van moe­ders­zij­de Pu­er­to Ri­caans is, hoort tot de lin­ker­vleu­gel van de De­mo­cra­ten en was in 2016 cam­pag­ne­me­de­werk­ster van Ber­nie San­ders. Vrij­dag liet ze we­ten dat ze een pro­bleem heeft. Voor de cam­pag­ne had ze haar baan in een res­tau­rant op­ge­zegd. Ze moet nu van New York naar Was­hing­ton ver­hui­zen, maar tot haar man­daat start in ja­nu­a­ri zit ze zon­der in­ko­men, en heeft ze geen geld om een ap­par­te­ment in Was­hing­ton te hu­ren. “Een van de ve­le klei­nig­he­den die aan­to­nen dat ons kies­sys­teem niet voor­zien is op men­sen uit de wer­ken­de klas­se. Maar geen zor­gen, we los­sen dat wel op!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.