Wil­ly Naes­sens sloot Ma­rie-Je­an­ne bui­ten op hu­we­lijks­nacht

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Hun vier hu­we­lijks­fees­ten be­gin de­ze zo­mer lie­pen per­fect, maar de hu­we­lijks­nacht van on­der­ne­mer Wil­ly Naes­sens en zijn Ma­rieJe­an­ne viel com­pleet in het wa­ter. Dat gaf Naes­sens vrij­dag toe. “Ik ging sla­pen voor Ma­rie-Je­an­ne, rond 3 uur. On­ze slaap­ka­mer heeft een spe­ci­a­le deur, met een knop kan je er­voor zor­gen dat ze van bui­ten­af niet te ope­nen is. Op de hu­we­lijks­nacht sprong die deur toch wel in vei­lig­heid ze­ker. Ma­rie-Je­an­ne kwam om 6 uur thuis, maar ze kon niet in de slaap­ka­mer”, zei Naes­sens la­chend. “Ik heb het de nacht er­na wel goed ge­maakt.” Naast de be­ken­te­nis over hun hu­we­lijks­nacht, maak­te Naes­sens vrij­dag ook be­kend hoe­veel geld het kop­pel op hun hu­we­lijk had in­ge­za­meld. Als hu­we­lijks­ca­deau vroe­gen ze om een do­na­tie voor het goe­de doel. De gas­ten ga­ven in to­taal 125.000 eu­ro ca­deau. Zelf leg­gen ze daar 25.000 eu­ro bo­ven­op zo­dat in to­taal 150.000 eu­ro wordt over­ge­schre­ven aan zes­tien goe­de doe­len.

HASSELT -

FO­TO PMA

Wil­ly en Ma­rie-Je­an­ne op hun hu­we­lijk .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.