Jan Fa­bre­plein ver­liest nu al zijn naam

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Net geen vier maan­den na de fees­te­lij­ke ope­ning van het Jan Fa­bre­plein in Nieuw­poort moet de naam weer ver­an­de­ren naar Dienst­weg Ha­ven­geul. Het Agent­schap Bin­nen­lands Be­stuur van de Vlaam­se over­heid heeft na­me­lijk de be­slis­sing van de Nieuw­poort­se ge­meen­te­raad ver­nie­tigd om het plein te noe­men naar de kun­ste­naar. De naam Jan Fa­bre­plein was met­een con­tro­ver­si­eel, om­dat een plein naar een nog le­vend per­soon ver­noe­men niet mag. Maar ze­ker toen in sep­tem­ber be­ken­draak­te dat Fa­b­re be­schul­digd werd van sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie, ver­ne­de­rin­gen en machts­mis­bruik, ver­groot­te het pro­test van de Nieuw­poort­se op­po­si­tie. Bur­ge­mees­ter Geert Van­den Brou­c­ke (CD&V) en de meer­der­heid lie­ten zich aan­van­ke­lijk niet om­pra­ten, maar nu zijn ze dus te­rug­ge­flo­ten door de over­heid.

NIEUW­POORT -

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.