Der­tien boe­tes per dag voor rij­den op pech­strook

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De po­li­tie be­boet el­ke dag der­tien be­stuur­ders die on­ge­oor­loofd de pech­strook langs de au­to­snel­weg ge­brui­ken. Dat blijkt uit cij­fers die mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N-VA) in het par­le­ment be­kend­maak­te. De pech­strook mag

HASSELT -

al­leen ge­bruikt wor­den in ge­val van pech, maar in de prak­tijk ge­brui­ken be­stuur­ders de rij­strook soms ook om bij­voor­beeld een fi­le voor­bij te rij­den. On­te­recht stop­pen of rij­den op de pech­strook le­vert een boe­te van 116 eu­ro op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.