Aan­rij­ding kon­vooi Mi­chel en May was on­ge­val

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Een au­to is vrij­dag­voor­mid­dag op de E42 in He­ne­gou­wen te­recht­ge­ko­men in het kon­vooi van pre­mier Char­les Mi­chel en de Brit­se pre­mier The­re­sa May, die op de te­rug­weg wa­ren van een her­den­king voor de Eer­ste We­reld­oor­log in Ber­gen. Twee po­li­tie­mo­tards moesten uit­wij­ken en kwa­men ten val. Ze raak­ten licht­ge­wond. Kwaad op­zet lijkt uit­ge­slo­ten; al­les wijst op een on­ge­val. “Het on­der­zoek loopt en er werd nie­mand aan­ge­hou­den”, klinkt het.

BER­GEN -

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.