Ru­we olie Brent duikt on­der 70 dol­lar per vat

Het Belang van Limburg - - Nieuws Economie -

De prijs van een vat Brent­olie is vrij­dag ge­zakt tot on­der 70 dol­lar, het laag­ste ni­veau in zes maan­den. De olie­prij­zen zijn nu al met meer dan 20 pro­cent ge­daald sinds be­gin ok­to­ber nog het hoog­ste ni­veau in vier jaar werd be­reikt. In­mid­dels gaan de olie­prij­zen al tien han­dels­da­gen op rij om­laag. Dat komt me­de door de toe­stem­ming die acht lan­den heb­ben ge­kre­gen van de Ver­e­nig­de Sta­ten om olie te blij­ven ko­pen van Iran, na het in­gaan van de Ame­ri­kaan­se sanc­ties te­gen het land. Ook be­rich­ten over een re­cord­pro­duc­tie in de VS zor­gen voor druk op de prij­zen. Het olie­kar­tel OPEC komt dit week­end bij­een in Abu Dha­bi.

LON­DEN -

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.