Ongeslagen An­der­lecht in 2001 geen herfstkampioen

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Ongeslagen herfstkampioen, het zou zon­dag geen al­le­daag­se pres­ta­tie zijn van KRC Genk. De jong­ste twin­tig jaar is er al­les­zins geen en­ke­le ploeg in ge­slaagd om ongeslagen de herfst­ti­tel te vie­ren.

Ver­der rei­ken on­ze ar­chie­ven niet, al von­den we bij­voor­beeld te­rug dat Ant­werp in 1989 ongeslagen herfstkampioen werd on­der Ge­org Kes­s­ler. An­der­lecht nam het keer­punt in 2001 wel zon­der ne­der­laag de kam­pi­oe­nen­ploeg van Ai­mé Anthue­nis zou slechts één keer ver­lie­zen dat sei­zoen maar moest de herfst­ti­tel wel aan Club Brug­ge la­ten. In 2007 bleef KRC Genk 15 speel­da­gen ongeslagen on­der Hu­go Broos. De heen­ron­de be­stond toen ech­ter uit 17 speel­da­gen en Ra­cing ver­loor op speel­dag 16 met 4-1 in Char­le­roi. Ove­ri­gens geeft een herfst­ti­tel een club iets meer dan 50% kans op de lands­ti­tel. De af­ge­lo­pen twin­tig sei­zoe­nen gin­gen elf herfst­kam­pi­oe­nen op het eind van de rit ook met de hoofd­prijs lo­pen.

Ne­meth te­kent -

De 16-ja­ri­ge Andras Ne­meth te­ken­de zijn eer­ste con­tract bij KRC Genk. De jon­ge Hon­gaar woont al lang in Bel­gië en maak­te twee jaar ge­le­den de over­stap van Hasselt naar KRC Genk. Ne­meth (1m82) is tech­nisch on­der­legd en be­schikt over veel sco­rend ver­mo­gen. Hij is Hon­gaars jeugd­in­ter­na­ti­o­nal.

Ro­sen­berg gaat door -

Malmö­le­gen­de Mar­kus Ro­sen­berg (36) kon­dig­de in de zo­mer zijn af­scheid aan: hij zou eind 2018 met pen­si­oen gaan, het du­el te­gen Genk op 29 no­vem­ber zou zijn al­ler­laat­ste thuis­match wor­den. Vrij­dag­och­tend maak­te de Zweed­se ex-spits van on­der meer Ajax en Wer­der Bre­men ech­ter be­kend dat hij zich be­dacht heeft. “Ik voel me nog te goed om te stop­pen en te­ken voor één jaar bij.”

Fo­to IN­GE KINNET

Bernd Stock.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.