“Uit­da­ging om even goed te doen als vo­rig sei­zoen”

STVV-coach Marc Brys mikt op vol­le buit

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

VORMPEIL EUPEN Lo­ke­ren - Eupen 2-0 Eupen - Cer­cle Brug­ge 2-0 Eupen - An­der­lecht 2-1 KRC Genk - Eupen 2-1 Eupen - Ant­werp 1-2 VER­LIES WINST WINST VER­LIES VER­LIES

VORMPEIL STVV STVV - Zul­te Wa­re­gem 2-1 Char­le­roi - STVV 1-0 STVV - Club Brug­ge 2-2 Kort­rijk - STVV 3-1 STVV - Moes­kroen 3-1 WINST VER­LIES GE­LIJK VER­LIES WINST “We brei­den af­ge­lo­pen werk­week voort op de goe­de twee­de helft van te­gen Zul­te Wa­re­gem”, sprak Marc Brys (fo­to) op de pers­con­fe­ren­tie vrij­dag.

“We we­ten dat STVV vo­rig sei­zoen na de heen­ron­de 24 pun­ten had. Het is een uit­da­ging om even goed te doen. Al­leen blijkt Eupen een zwart beest te zijn. Zij zijn door de ja­ren heen ver­an­derd van een groep in­di­vi­du­e­le ta­len­ten naar een goed elf­tal. Ze heb­ben even- wicht ge­von­den daar. Vaak is het vrie­zend koud als je op be­zoek gaat in Eupen, maar dat is nu niet het ge­val. Dus er gel­den geen ex­ter­ne ex­cu­ses. We gaan zo­als al­tijd voor de over­win­ning.”

De Pet­ter

Op­val­lend is dat Marc Brys geen plaats heeft in zijn kern voor Ste­ven De Pet­ter. De plaat­sen wor­den erg duur bij STVV. Brys: “Mijn taak is om een uit­ge­ba­lan­ceer­de se­lec­tie te vor­men met de fit­te spe­lers, het­geen ik heb ge­daan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.