“Enorm prijs­kaart­je heeft Re­zaei niet ge­hol­pen”

Geeft Le­ko zijn topaan­koop een plek in de ba­sis te­gen zijn ex-club?

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Ju­ni­or VERBEEKE

Het zijn druk­ke we­ken voor Club Brug­ge. De ver­plaat­sing naar Char­le­roi wordt voor blauw-zwart al de ze­ven­de wed­strijd op 21 da­gen tijd. Dat hel­se tem­po eist stil­aan zijn tol. Vos­sen, Pou­lain, Den­nis, Di­at­ta, Schrij­vers en Danju­ma kamp(t)en met bles­su­res. Ook za­ter­dag, voor de ver­plaat­sing naar Char­le­roi moet Le­ko op­nieuw puz­ze­len. Al hoopt hij op een re­ac­tie van zijn in­val­lers. “We wis­ten dat Re­zaei tijd no­dig zou heb­ben.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.