Stam­num­mer 1 ge­deeld twee­de dank­zij Mbok­a­ni

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Niet twee­vou­dig doel­pun­ten­ma­ker Dieu­mer­ci Mbok­a­ni, maar wel vi­deo­ref Chris­toph Dela­cour was gis­te­ren de fi­guur van de avond op de Bo­suil.

De VAR ver­plicht er ons toe om te star­ten met hoe hij de­ze wed­strijd be­ïn­vloed­de. Het be­gon met een niet-ge­flo­ten straf­schop voor KV Oos­ten­de. Noch­tans was het vrij dui­de­lijk. Ivo Ro­dri­gues hield zijn han­den op zijn rug tot op het mo­ment dat de bal in zijn buurt kwam en hij een be­we­ging maakt. Scheids­rech­ter Van Dries­sche had het niet ge­zien, vi­deo­ref Chris­toph Dela­cour her­be­keek de fa­se, maar zag er ook geen gra­ten in. Vlak voor rust greep de VAR wél in door een ro­de kaart toe te ken­nen aan Nka­ka van KVO. Daar viel wel iets voor te zeg­gen, maar bij Oos­ten­de we­zen ze dan naar het na­trap­pen van Mbok­a­ni op Lom­baerts dat on­be­straft bleef. En tus­sen­door was Ant­werp dan nog op voor­sprong ge­ko­men. Een frus­tre­ren­de eer­ste helft voor Gert Ver­hey­en en co.

In het slot te­ken­de Mbok­a­ni zelfs voor zijn twee­de van de avond, al was het toen Re­fae­lo­vs ver­van­ger Lam­kel Zé die voor de as­sist zorg­de. Het wordt stil­aan in­druk­wek­kend: de sta­tis­tie­ken van het twee­tal Mbok­a­ni-Re­fae­lov. Drie goals en vijf as­sists voor Mbok­a­ni. Drie goals en vier as­sists voor Re­fae­lov. Als die twee ke­rels een heel sei­zoen op dit ni­veau blij­ven spe­len, mag Ant­werp te­recht een Eu­ro­pees tic­ket am­bi­ë­ren. Ant­werp komt nu op ge­lij­ke hoog­te met Club Brug­ge op de twee­de plaats.

ANT­WERP: Bo­lat (7), Bu­ta (5), Arslana­gic (6), Van Dam­me (6), Jukl’rod (5), Ha­roun (6), Na­za­ry­na (6), Ro­dri­gues (5), Re­fae­lov (7), Bo­lin­gi (5), Mbok­a­ni (7). KV OOS­TEN­DE: On­doa (5), Van­ler­berg­he (5), Faes (6), Lom­baerts (6), Capon (6), Van­den­dries­sche (6), Nka­ka (4), De Bock (5), Coop­man (5), Zi­vko­vic (5), Ca­ne­s­in (5).

VERVANGINGEN : Ba­by voor Ivo (60’), Lam­kel Ze voor Re­fae­lov (73’), Ba­tail­le voor Coop­man (78’), Sa­kala voor Capon (84’), Owu­su voor Mbok­a­ni (88’) DOEL­PUN­TEN: 21’ Mbok­a­ni 1-0, 83’ Mbok­a­ni 2-0. GELE KAAR­TEN: 7’ Faes, 38’ Bo­lin­gi, 67’ Ha­roun, 90’ Lam­kel Ze.

RO­DE KAAR­TEN: 43’ Nka­ka.

TOE­SCHOU­WERS: 13.500

SCHEIDS­RECH­TER: Bram Van Dries­sche (4)

FO­TO ISOSPORT

Dieu­mer­ci Mbok­a­ni: al goed voor 3 goals en 5 as­sists.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.