“Te laat be­gin­nen voet­bal­len”

Beer­schot-Wil­rijk legt ba­sis voor ze­ge in ij­zer­ster­ke eer­ste helft

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Piet DINGENS

Beer­schot-Wil­rijk won vrij­dag­avond met 1-2 van Lom­mel. Ver­diend op ba­sis van een veel be­te­re eer­ste helft. Al kost­te het voor de be­zoe­kers ui­t­ein­de­lijk toch nog bloed, zweet en tra­nen om de ze­ge over de streep te trek­ken. “Vóór de pau­ze heb­ben we het la­ten af­we­ten”, vloek­te kee­per Cou­c­ke, die on­danks het ge­sar van de Beer­schot-fans nog een aan­tal schit­te­ren­de sa­ves uit zijn mouw schud­de.

Na een even­wich­ti­ge ope­nings­fa­se met wis­se­len­de (hal­ve) kan­sen klom­men de be­zoe­kers net vóór het kwar­tier een beet­je for­tuin­lijk op voor­sprong. Van Den Bergh kwam als win­naar uit een on­o­ver­zich­te­lij­ke scrim­ma­ge voor doel en pun­ter­de de 0-1 op het bord. Lom­mel was nog niet be­ko­men van die op­dof­fer toen het ook nog ver­de­di­ger San­ter­mans ver­loor. Die ver­zwik­te zijn voet toen hij een loei­er uit de twee­de lijn af­blok­te. Een paar keer diep adem­ha­len en de rug rech­ten, denk je dan… als je spe­ler van Lom­mel bent. Maar Beer­schot was de 1-3ne­der­laag uit de eer­de­re con­fron­ta­tie nog niet ver­ge­ten en nam de teu­gels heel ste­vig in han­den. En als de Rat­ten kwa­men, wa­ren ze met veel. Cou­c­ke weer­de een hak­je van Nou­bis­si met een voet­re­flex, Tis­soud­a­li joeg de weg­stui­te­ren­de bal staal­hard te­gen de tou­wen.

Op slag van rust ont­snap­te een kras­se­lend Lom­mel nog twee keer. Eerst poei­er­de Van­zeir op de paal, even la­ter hield Cou­c­ke de waak­vlam van de hoop nog le­vend door de kwie­ke Nou­bis­si het sco­ren te be­let­ten.

Maar dan moest groen­wit wel een veel be­te­re twee­de helft spe­len dan de po­ve­re eer­ste door­gang. Met Claes voor Bre­bels tracht­te het team van Tom Van Im­schoot om te­gen de stroom in te roei­en. Dat leek nog niet te luk­ken toen Van­camp een schicht rich­ting krui­sing door Cou­c­ke ge­pa­reerd zag, maar kort daar­na flak­ker­de het hei­li­ge vuur bij de thuis­ploeg wel op. Want toen was er plots Ver­mijl, die als een dui­vel­tje uit een doos­je voor de 1-2 zorg­de.

En was Val­c­ke lut­te­le mi­nu­ten la­ter iets aler­ter ge­weest met het hoofd, dan stond er zo­waar een ge­lij­ke stand op het bord. Feit is dat het eerst zo au­to­ri­tai­re Beer­schot meer en meer ging schut­te­ren en dat Lom­mel gaan­de­weg weer de ploeg werd die het el­ke te­gen­stan­der moei­lijk kan ma­ken. In een slot­fa­se die bol stond van de span­ning lie­ten de be­zoe­kers op de coun­ter de be­slis­sen­de tref­fer lig­gen, maar Vre­ven en co moesten ook op­pas­sen voor een nieuw ex­ploot van de en­thou­si­ast op­sto­men­de thuis­ploeg. Dat kwam er niet en ui­t­ein­de­lijk was de ze­ge van Beer­schot-Wil­rijk ze­ker ver­diend.

“Is ook zo”, knik­te Cou­c­ke. “En toch had­den we het tij nog kun­nen ke­ren. Maar dat heb­ben we dus niet ge­daan.”

LOM­MEL: Cou­c­ke, El Ban­ou­hi (84( Aze­ve­do), Ne­ven, San­ter­mans (28’ De Wil­de), Cau­wen­berg, Bits­in­dou, Bre­bels (46’ Claes), Hen­kens, Val­c­ke, Ver­mijl, Ro­cha.

BEER­SCHOT: Vanhamel, Mboko, Van Den Bergh, Prychynenko, De Jonghe, Van Hyfte, Maes, Van­camp (79’ Hoffer),Tis­soud­a­li (64’ Grisez), Van­zeir, Nou­bis­si (66’ Kas­mi).

DOEL­PUN­TEN: 13’ Van Den Bergh 0-1, 33’ Tis­soud­a­li 0-2, 53’ Ver­mijl 1-2.

GE­LE KAAR­TEN: Maes, Bre­bels, Hoffer. SCHEIDSRECHTER: Vanbecelaere. TOESCHOUWERS: 2.500.

FO­TO DICK DEMEY

Bits­in­dou in du­el met Van­camp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.