“Ver­diend voor Beer­schot-Wil­rijk”

Tom Van Im­schoot

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Tom Van Im­schoot was er na af­loop het hart van in. “We be­gon­nen vrij goed aan de match, maar die eer­ste tref­fer viel veel te ge­mak­ke­lijk. Dan moet je ach­ter de fei­ten aan­hol­len en dat heb­ben we, ze­ker in de eer­ste helft, niet goed ge­daan. Na de pau­ze liep het veel be­ter. Maar toen moesten we al een dub­be­le ach­ter­stand op­ha­len. Dat is uit­ein­de­lijk niet ge­lukt. Met die kop­bal van Val­c­ke wa­ren we er wel dicht­bij. Jam­mer dat die er niet in ging. Maar als je al­les op een rij­tje zet, moet je wel toe­ge­ven dat Beer­schot-Wil­rijk ver­diend won. Ze kre­gen veel meer zui­ve­re kan­sen, on­ze kee­per hield ons lang in de ra­ce.”

Vre­ven

Stijn Vre­ven was heel blij met de ze­ge, al vond hij dat de match aan de rust al ge­speeld had moe­ten zijn. “Als je drie, vier-nul voor had moe­ten staan en toch bib­bert tot aan het ein­de, dan weet je dat het weer een be­wo­gen avond ge­weest is. Er is nog veel werk aan de win­kel, maar de eer­ste helft was er wel een­tje om op ver­der te bou­wen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.