We­reld Dia­be­tes Dag:

For­se toe­na­me van dia­be­tes ty­pe 1 bij kin­de­ren

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Veer­tien is Han­nel­o­re uit Ha­len. Ze was am­per vijf toen ze dia­be­tes ty­pe 1 kreeg. Han­nel­o­re is lang

niet al­leen. Het aan­tal kin­de­ren met de au­to-im­muun­ziek­te neemt in ons land jaar­lijks met 3,7 pro­cent toe. “Toen Han­nel­o­re haar dia­gno­se kreeg, wa­ren er in het Jes­sa Zie­ken­huis drie kind­jes per jaar met de­zelf­de dia­gno­se. Nu ko­men er jaar­lijks vijf­tg bij”, zegt ma­ma Ka­trien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.