45 jaar De Volks­macht

Uit­ba­ters Wil­ly en Vi­vi­a­ne stop­pen

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

De zijn voor­bij, de tij­den dat de man­nen van De Post en het Spoor hier meer op kan­toor za­ten dan aan de over­kant. Met pin­tjes. In een slui­er van rook, toen dat nog mocht.

Zij was 13 jaar toen ze be­gon, hij net 15. Maar na 45 jaar trek­ken Wil­ly en Vi­vi­a­ne de deu­ren van De

Volks­macht in Hasselt de­fi­ni­tief ach­ter zich dicht.

Zo­wat al­les heb­ben ze mee­ge­maakt, van woes­te mijn­wer­kers en drugs­klan­ten tot een en gra­tis toi­let­ten die te po­pu­lair wer­den. En een schei­ding. “Uit el­kaar ge­groeid.

Door de zaak. En toch wer­ken we nog el­ke dag

sa­men.”

FO­TO RAY­MOND LEM­MENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.