Va­der­land

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Op weg naar het de­fi­ni­tie­ve brons - na min­stens zes ver­sies maakt de kun­ste­naar het beeld tot uit­druk­king van zijn ei­gen ge­voel van ver­lies. An­ton Ha­nak (1875-1934) is na 1918 een vreem­de in zijn ei­gen land. Hij stamt uit Br­no in Mo­ra­vië, dat na het uit­een­val­len van Oos­ten­rijk-Honga­rije in het nieu­we Ts­je­choSlo­vakije ligt. Ha­nak komt uit een ar­bei­ders­ge­zin (zijn moe­der spreekt geen Duits, voer­taal in de Do­nau­mo­nar­chie). Hij leert het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.