Hoe kun­nen in­sec­ten fas­ci­ne­rend zijn?

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Ze staan el­ke dag in de krant. Don­der­dag was het nieuws dat de schors­ke­ver 125.000 hec­ta­re Waal­se bos­sen be­dreigt, woens­dag leg­de bio-in­for­ma­ti­cus Stein Aerts uit Heus­den-Zol­der uit hoe zijn Leu­ven­se la­bo­ra­to­ri­um van twin­tig man on­der­zoek doet naar de wer­king en de ge­hei­men van het men­se­lijk ge­noom. Met be­hulp van de Dro­so­p­hi­la, de fruit­vlieg. Aerts: “Hun DNA be­staat uit min­der ge­nen; bij die vlieg­jes kan je mak­ke­lij­ker mu­ta­ties ma­ken. De hoofd­fo­cus van ons lab ligt op gen-re­gu­la­tie en hoe ge­nen ge­ac­ti­veerd wor­den in cel­len. En bij kan­ker is dat echt een groot pro­bleem.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.