Lim­burg­se po­li­tie heeft nood aan fi­nan­ci­ë­le speur­ders

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Nan­cy VANDEBROEK/Roel DAMIAANS

HASSELT -

“Als po­li­tie en ge­recht de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad in Lim­burg wil­len be­strij­den, dan moet de man­kracht om­hoog”, zegt de Lim­burg­se pro­cu­reur Gui­do Ver­mei­ren. “Maar de Lim­burg­se po­li­tie heeft op dit mo­ment een groot te­kort aan fi­nan­ci­ë­le speur­ders.”

Af­ge­lo­pen week raak­te be­kend dat in het ka­der van een Eu­ro­pe­se ge­rech­te­lij­ke ac­tie te­gen de ‘ndranghe­ta - de Ca­la­bre­se maf­fia - er ook kop­stuk­ken zijn op­ge­pakt in Lim­burg. Tij­dens de in­ter­na­ti­o­na­le pers­con­fe­ren­tie wer­den de Lim­burg­se speur­ders nog be­wie­rookt om­dat ze cru­ci­a­le in­for­ma­tie had­den ge­le­verd. De Lim­burg­se pro­cu­reur is blij met die lof, maar trekt ook aan de alarm­bel. “Fi­nan­ci­eel on­der­zoek is cru­ci­aal in de be­strij­ding van de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad. Maar op dit mo­ment heeft de Lim­burg­se po­li­tie te wei­nig fi­nan­ci­ë­le speur­ders.” De pro­cu­reur wijt dat aan het gro­te voet­bal­dos­sier Pro­pe­re Han­den. “Dat on­der­zoek slorpt qua­si al­le man­kracht op. Daar­door blij­ven an­de­re, drin­gen­de dos­siers al maan­den lig­gen.”

Voet­bal­dos­sier blok­keert an­de­re drin­gen­de on­der­zoe­ken

De in­ter­na­ti­o­na­le ge­rech­te­lij­ke ac­tie Pol­li­no, ge­richt te­gen de maf­fi­a­clan ‘ndranghe­ta, heeft af­ge­lo­pen week aan­ge­toond dat er ook kop­stuk­ken van de Ita­li­aan­se maf­fia ac­tief zijn in de­ze pro­vin­cie. De Ita­li­aan­se maf­fia­be­strij­ders loof­den de Lim­burg­se speur­ders voor hun werk, maar pro­cu­reur Gui­do Ver­mei­ren tem­pert het en­thou­si­as­me. “Het voet­bal­dos­sier Pro­pe­re Han­den eist al­le man­kracht op van on­ze fi­nan­ci­ë­le re­cher­che. Daar­door lig­gen an­de­re on­der­zoe­ken die drin­gend be­han­deld moe­ten wor­den al maan­den stil. Er is gro­te nood aan ex­tra speur­ders.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.