Ste­fan Everts

Tien­vou­di­ge we­reld­kam­pi­oen mo­tor­cross ligt op in­ten­sie­ve zor­gen in Leuven

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Jür­gen SCHROOTEN

LEUVEN/LUMMEN - Ste­fan Everts (46) ligt op de af­de­ling in­ten­sie­ve zor­gen van het Uni­ver­si­tair Zie­ken­huis in Leuven. De tien­vou­di­ge we­reld­kam­pi­oen mo­tor­cross reed drie we­ken ge­le­den een lief­da­dig­heids­wed­strijd in Con­go en liep daar toen ma­la­ria op. Hoe ern­stig zijn toe­stand pre­cies is, is niet be­kend.

Drie we­ken ge­le­den trok Ste­fan Everts naar Con­go om er deel te ne­men aan de ‘4 uur van Lu­bum­bas­hi’, een uit­hou­dings­ra­ce voor het goe­de doel (zie rand­stuk rechts). De ge­bo­ren Neeroe­te­ren­aar, die in Lummen woont, be­leef­de er, sa­men met Thier­ry Klutz, een uniek avon­tuur. Zo bleek op de fo­to’s die The Le­gend op zijn so­ci­a­le me­dia post­te.

Ma­la­ria­mug

Maar be­gin de­ze week voel­de Everts zich plots slecht. Het ging op kor­te tijd van slecht naar er­ger, waar­na hij met spoed werd op­ge­no­men in het zie­ken­huis van Hasselt. Daar werd vast­ge­steld dat de tien­vou­di­ge we­reld­kam­pi­oen ma­la­ria had op­ge­lo­pen. Hij moet in Con­go ge­sto­ken zijn ge­weest door een ma­la­ria­mug. Everts werd in de loop van de week over­ge­bracht naar het Uni­ver­si­tair Zie­ken­huis in Leuven, waar hij mo­men­teel nog op de af­de­ling in­ten­sie­ve zor­gen ligt. Hij wordt er op de voet ge­volgd door de dok­ters. De pre­cie­ze ernst van Everts’ si­tu­a­tie is niet be­kend, maar vol­gens Spor­za zou hij in een kunst­ma­ti­ge co­ma ge­hou­den wor­den. De fa­mi­lie - die hem twee keer per dag mag be­zoe­ken wil­de dit niet be­ves­ti­gen.

Vecht­jas

In de mo­tor­crosswe­reld is de ver­sla­gen­heid groot. “Ik schrok me te plet­ter toen ik het hoor­de”, zegt een aan­ge­sla­gen Mar­nicq Ber­voets, die vroe­ger heel wat pit­ti­ge du­els met Everts uit­vocht. “Maar de me­di­sche we­reld staat ver en Ste­fan is ook een ech­te vecht­jas.”

Jo­ël SMETS, Ex-mo­tor­cros­ser (vijf­vou­dig we­reld­kam­pi­oen) “Ste­fan ge­trof­fen door ma­la­ria? Ik kan het nog al­tijd niet ge­lo­ven”, zucht ook Jo­ël Smets. “Maar hij is een knok­ker.” Everts is de bes­te mo­tor­cros­ser al­ler tij­den met tien we­reld­ti­tels en 101 GP-ze­ges op zijn pal­ma­res, van­daar zijn bij­naam The Le­gend. Eind 2006 zet­te hij een punt ach­ter zijn car­ri­è­re, maar hij bleef ac­tief in de mo­tor­cross. Eerst ging hij bij KTM aan de slag, daar­na werd hij team­baas bij Su­zu­ki. Dit sei­zoen leg­de Everts zich al­leen nog toe op de be­ge­lei­ding van zijn zoon­tje Li­am.

Ge­trof­fen door ma­la­ria, ik kan het nog al­tijd niet ge­lo­ven. Maar Ste­fan is een knok­ker

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.