Ben­zi­ne en die­sel wor­den vol­gend jaar niet ge­ïn­dexeerd

Het Belang van Limburg - - Nieuws Politiek -

BRUSSEL - De prij­zen van ben­zi­ne en die­sel wor­den vol­gend jaar niet ge­ïn­dexeerd. Dat werd vrij­dag over­een­ge­ko­men bin­nen de mi­nis­ter­raad.

De prijs van brand­stof is een van de strijd­pun­ten van de zo­ge­naam­de ge­le hes­jes. Eer­der de­ze week had pre­mier Mi­chel een on­der­houd met een aan­tal ver­te­gen­woor­di­gers van die be­we­ging. De be­slis­sing om de ac­cijn­zen niet te in­dexe­ren komt neer op een be­drag van 90 mil­joen eu­ro. De re­ge­ring voert de in­greep door om ons land te po­si­ti­o­ne­ren op het Eu­ro­pees ge­mid­del­de qua taxa­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.