REU­ZE­GOM,

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

In Leuven staan ze be­kend om hun ex­tre­me doop­ri­tu­e­len. De jon­gens van stu­den­ten­club Reu­ze­gom ver­za­me­len GAS-boe­tes als tro­fee­ën en wei­ge­ren de doop­richt­lij­nen te aan­vaar­den. En zeg­gen dat dit club­je no­ta­ris­sen, po­li­ti­ci en be­drijfs­lei­ders voort­brengt. “Maar die smeer­lap­pe­rij hoor­de er vroe­ger niet bij”, zegt een lid van de ou­de gar­de. “Dit maakt mij be­schaamd dat ik ooit pre­ses van Reu­ze­gom was.”

LEUVEN - en het op­eten. Dat was in 2013. Een paar jaar daar­voor scho­ten de jon­gens van Reu­ze­gom op hun doop­feest het big­ge­tje Spek­kie, hun mas­cot­te, met een ka­ra­bijn neer, ruk­ten het hart uit en zet­ten een film­pje er­van on­li­ne. Toen al stond GAIA op zijn ach­ter­ste po­ten.

In 2009 or­ga­ni­seer­de de club een can­tus on­der de naam ‘Cham­pag­ne­boer zoekt Hoer’, naar het tv­pro­gram­ma. Ze had­den een stuk of tien stu­den­tes zo­ver ge­kre­gen om in een de­cem­ber­nacht schaars en uit­da­gend ge­kleed naar hun drink­feest te ko­men. De jon­gens raak­ten zo op­ge­hitst dat ze hun can­tus­zaal­tje half af­bra­ken, waar­op ze col­lec­tief weg­lie­pen zon­der de huur te be­ta­len. En dan was er die keer in 1999 toen een schacht bloed be­gon te bra­ken en nie­mand het een goed idee vond om een dok­ter te bel­len. Die van Reu­ze­gom had­den dus al een naam nog voor het doop­ri­tu­eel van af­ge­lo­pen dins­dag vol­le­dig mis­ging. In Leuven be­staat een doop­char-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.