Heer­se ne­o­na­zi blijft in cel

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

HEERS - De Ton­ger­se raad­ka­mer heeft vrij­dag de aan­hou­ding be­ves­tigd van de 42-ja­ri­ge Geert S. uit Heers, bij wie de po­li­tie en de ont­mij­nings­dienst van het le­ger DOVO maan­dag bin­nen­vie­len.

Om­wil­le van mo­ge­lijk ont­plof­fings­ge­vaar werd de straat af­ge­slo­ten en moesten en­ke­le bu­ren hun hui­zen kort­ston­dig ver­la­ten. De veer­ti­ger met na­zi­sym­pa­thie­ën was eer­der die dag op de Bo­ve­lin­gen­straat in Heers klem­ge­re­den. Zijn 57-ja­ri­ge oom werd ook op­ge­pakt en voor­ge­leid, maar hij staat in­tus­sen on­der elek­tro­nisch toe­zicht. Maan­dag en dins­dag wer­den in to­taal vijf man­nen en drie vrou­wen door de lo­ka­le re­cher­che van de po­li­tie­zo­ne kan­ton Bor­g­loon op­ge­pakt. Een ver­dach­te woon­de in Gin­ge­lom, een­tje in Kor­tes­sem en de zes an­de­ren in Heers.

Bij de di­ver­se huis­zoe­kin­gen zijn in to­taal twee ki­lo speed, twee­hon­derd gram can­na­bis, meer dan twee­hon­derd xtc-pil­len, co­ca­ï­ne, GHB en ana­bo­le ste­ro­ï­den aan­ge­trof­fen, net als een aan­tal vuur­wa­pens en een gro­te som geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.