A&M In­vest in het kort

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Del­or­ge Groep Ves­ti­gin­gen

in Sint-Trui­den, Bor­g­loon, Hasselt, Herk-de-Stad, Lom­mel, Over­pelt, Tie­nen, Lan­klaar, Re­kem, Bree, Genk, Schaf­fen, Diest

Volks­wa­gen, Au­di, Sko­da, Seat, VW Com­mer­ci­al Ve­hi­cles

Au­to­mer­ken Groep Van Osch Ves­ti­gin­gen

in Hasselt, Ha­len, Tie­nen

BMW en Mi­ni

Au­to­mer­ken

Ja­gu­ar Land Rover Hasselt Ves­ti­ging Au­to­mer­ken

Land Rover

Cen­trau­to & Bec­kers Ves­ti­gin­gen

in Wijnegem, Oost­mal­le, Genk

BMW en Mi­ni

Au­to­mer­ken

een van de groot­se au­to­dea­lers van het land, met een ver­koop van bij­na 20.000 nieu­we en ge­bruik­te au­to’s, een om­zet van­af vol­gend jaar van 700 mil­joen eu­ro en een to­taal van 950 werk­ne­mers.

Gelau­werd

in Hasselt

Ja­gu­ar en

Met de in­tre­de in het ka­pi­taal van Cen­trau­to in­ves­teert A&M In­vest niet al­leen in de groot­ste BMW­dea­ler van Bel­gië, maar ook in een van de meest ge­lau­wer­de: snelst groei­en­de dea­ler in Bel­gië, meest eco­lo­gi­sche BMW-con­ces­sie ter we­reld, meest eco­lo­gi­sche con­ces­sie in Bel­gië vol­gens Fe­der­au­to. “Door dit part­ner­schap pro­fi­te­ren we met­een van de know­how die door Cen­trau­to is op­ge­bouwd”, zegt Pe­ter Guelinckx. “Ter­wijl wij tot nu toe voor­al groei­den in de breed­te, is Cen­trau­to ook in de diep­te ge­groeid, waar­bij de fo­cus meer ligt op nieu­we con­cep­ten zo­als deel­au­to’s. Cen­trau­to ver­e­nigt ra­tio en pas­sie: het aan­bie­den van mo­bi­li­teits­op­los­sin­gen, ge­com­bi­neerd met de pas­sie van een mooi pro­duct.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.