“Ver­lie­zen van ons­zelf”

Ruud Vor­mer

Het Belang van Limburg - - Sport -

Vor­mer die na de match staat te ba­len in de mixed zo­ne: het wordt vreemd ge­noeg een ver­trouwd beeld in aan­loop naar een Cham­pi­ons Lea­gue-wed­strijd. Net als voor Mo­na­co en Dort­mund kon Club weer niet win­nen. “Maar we had­den hier al­tijd de ze­ge moe­ten pak­ken”, al­dus Vor­mer. “Of Club Brug­ge hier van Club Brug­ge ver­liest? Na­tuur­lijk. Ik zag het ge­woon ge­beu­ren. We ston­den te laag, en dan loop je te­gen de lamp.” Of de fo­cus min­der is en­ke­le da­gen voor de ster­ren van de Cham­pi­ons Lea­gue fon­ke­len, wil Vor­mer niet ge­zegd heb­ben. “Bij mij al­les­zins niet. We moe­ten er ge­woon el­ke wed­strijd voor gaan.”

Schou­der­klop­je

Als ka­pi­tein is hij De­car­li in de kleed­ka­mer nog een be­moe­di­gen­de tik gaan ge­ven. Een re­pliek kreeg hij am­per. “Wat moet je op zo’n mo­ment gaan zeg­gen te­gen die jon­gen? Niet veel. Het is best wel pijn­lijk. De­cem­ber wordt nog een erg zwa­re maand.”

FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.