NIET AK­KOORD

Nu Di­vock Ori­gi speelkansen krijgt, moet hij in Li­ver­pool blij­ven

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

“Als ik Ori­gi was, zou ik pro­be­ren uit Li­ver­pool weg te ge­ra­ken. Je moet niet ver­ge­ten dat ze daar nog Fir­mi­no, Sa­lah, Shaqi­ri,Ma­né, So­lan­ke en Stur­rid­ge heb­ben. Ge­luk­kig komt Di­vock door zijn goal te­gen Ever­ton en zijn as­sist in de match daar­na ein­de­lijk weer wat bo­ven­drij­ven. Maar hij moet nu ge­woon zor­gen dat hij el­ke week kan spe­len.” “Klopp heeft hem op een be­paald mo­ment zelfs naar de B-kern ver­we­zen, maar ging hem wel lo­pen om­hel­zen na zijn tref­fer in de der­by. Vreem­de ke­rel die Duit­ser, hij flik­te eer­der al zo­iets met Mig­no­let. Hij heeft Ori­gi dus al die tijd niet op­ge­steld en is de­ge­ne die hem uit­leent aan Wolfs­burg, waar hij niet past. Dan zegt Klopp wel weer dat hij hem in­der­tijd naar Dort­mund wil­de ha­len. Niet te vol­gen al­le­maal.” “Daar­om wil ik een op­roep doen aan Fey­en­oord om Ori­gi bin­nen te ha­len. Hij voet­balt dan in een com­pe­ti­tie waar hij kan groei­en. Ze spe­len er een op een. Hij heeft de kwa­li­tei­ten om dat uit ver­band te spe­len. In Duits­land kie­zen ze al­le­maal voor een sys­teem op de coun­ter, en Li­ver­pool doet dat in prin­ci­pe ook. Al noe­men som­mi­ge zei­kerds dat te­gen­woor­dig op de om­scha­ke­ling spe­len.” “Ori­gi heeft ook veel meer kwa­li­tei­ten dan We­sley van Club Brug­ge, die nu in ver­band met Ar­sen­al wordt ge­bracht. Daar schrok ik wel even van. Maar als zij hem wil­len heb­ben en daar­voor mil­joe­nen dur­ven neer­tel­len, moe­ten zij dat we­ten. Ik snap wel dat zo’n We­sley dat niet kan wei­ge­ren, maar ik zou toch ook eens goed kij­ken wie daar al­le­maal voor­in speelt. An­ders krijg je het­zelf­de als Ori­gi en Le­an­der Dendon­c­ker bij Wol­ver­hamp­ton. Die heeft nu pas zijn com­pe­ti­tie­de­buut voor de Wol­ves ge­maakt.”

Ori­gi heeft veel meer kwa­li­tei­ten dan We­sley van Club Brug­ge, die nu in ver­band met Ar­sen­al wordt ge­bracht

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.