AK­KOORD

Phi­lip­pe Clement is de te­rech­te win­naar van de Goet­hals-tro­fee

Het Belang van Limburg - - Sport -

“Ik vind het mooi dat Phi­lip­pe Clement die tro­fee heeft ge­won­nen. Ik heb het al een paar keer ge­zegd: klas­se wat hij bij Genk doet. Ik had het niet ver­wacht. Maar ze spe­len heel leuk voet­bal. Af­wach­ten of het aan het ein­de van de rit ook een ti­tel op­le­vert, want als de pun­ten een­maal ge­hal­veerd zijn, kan er nog veel ge­beu­ren. Maar ze zijn voor mij de fa­vo­riet.” “Genk won vo­ri­ge week op een za­ke­lij­ke ma­nier in An­der­lecht, maar het vreemd­ste van die match vond ik dat schoei­sel van Bor­nauw. Dat die jon­gen het veld op­stap­te met een te gro­te schoen van San­ti­ni, daar kom ik met mijn ver­stand niet bij. Ik heb zelf bij An­der­lecht ge­ze­ten en daar gooi­en ze je echt dood met voet­bal­schoe­nen. Heel raar. Blijk­baar moest die jon­gen ook he­le­maal al­leen op zoek naar een paar. Het was mis­schien wat stress., maar vroe­ger was dat on­denk­baar. Laat Bor­nauw nu ook maar eens eerst dat haar­band­je van zijn kop af­ha­len.” “Club Brug­ge-trai­ner Ivan Le­ko was een an­de­re ge­ga­dig­de voor de tro­fee en had ook zo­maar kun­nen win­nen, hoor. Het is de keu­ze van de stem­mers en soms heeft de een wat meer vrien­den dan de an­der. Zo gaat dat al­tijd. Wat niet weg­neemt dat ook een Marc Brys zijn plek­je ver­dient. Hij deed het al uit­ste­kend met Beer­schot-Wil­rijk vo­rig jaar en pres­teert nu met STVV bui­ten ver­wach­ting. Hij kreeg al­le­maal spe­lers waar hij niks van­af wist en moet ze op zo’n waar­de­loos kunst­gras­veld la­ten spe­len. Maar hoe je het ook draait of keert, STVV gaat tot het ein­de mee­doen voor een play-off 1-tic­ket, al moe­ten ze op hun hoe­de zijn voor een in­zin­king zo­als vo­rig jaar.”

Ik snap niet dat Bor­nauw het veld op­stap­te met een te gro­te schoen van San­ti­ni. Bij An­der­lecht gooi­en ze je echt dood met voet­bal­schoe­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.