Po­li­tie­ke cri­sis

Voor Open Vld en CD&V is het pay­back ti­me

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

N-VA heeft af­ge­lo­pen week klap­pen ge­kre­gen zo­als nooit voor­dien. “Ze staan voor het eerst in de hoek”, zegt po­li­ti­co­loog Carl De­vos (UGent). De kop­stuk­ken van Open Vld en CD&V lo­pen sinds het ge­doe om het Mi­gra­tie­p­act trou­wens op­val­lend goed­ge­zind rond. Want ze rui­ken hun kans om kie­zers te­rug te win­nen die hun buik vol heb­ben van dat duw- en trek­werk in en rond de Wet­straat en wil­len dat een re­ge­ring doet wat ze moet doen: zor­gen voor werk, goe­de zorg en eer­lij­ke

pen­si­oe­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.