Opi­nie

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

Ben­ja­min Cla­rys­se Ener­gie-ex­pert Bond Be­ter Leef­mi­li­eu

Meer dan 70.000 men­sen vin­den het kli­maat zo be­lang­rijk dat ze er vo­ri­ge zon­dag in mie­ze­rig herfst­weer voor op straat trok­ken. Schou­der­klop­jes en be­moe­di­gen­de woor­den van po­li­ti­ci volg­den - maar

toen het mo­ment daar was om ook écht iets te doen, liep het spaak bij on­ze be­stuur­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.