Win­ter­wan­de­ling aan de mijn en op ter­rils

Be­rin­gen

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

Vrien­den van het Mijn­streek­mu­se­um or­ga­ni­se­ren een win­ter­tocht op het mijn­ter­rein en de ter­rils. U kan kie­zen tus­sen een rou­te van 3,5 km (over de klei­ne ter­ril) en een van 7 km over de top van de gro­te ter­ril. On­der­weg kan u op adem ko­men met een je­ne­ver­tje en ap­pel­koek en er is ook mu­zi­ka­le ani­ma­tie. Vergeet uw zak­lamp niet.

→ Za­ter­dag, vrij ver­trek tus­sen 16 en 22 uur. → Mijn­mu­se­um, Kool­mijn­laan 201.

→ Deel­na­me: 4 eu­ro (gra­tis voor -6 jaar).

→ www.mijn­mu­se­um.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.