Krib­kes­wan­de­ling langs kerst­stal­len

Voe­ren/ Heu­vel­land

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

Het is bij­na kerst en dat be­te­kent dat u in Voe­ren en ver­schil­len­de dor­pen van het aan­pa­len­de Heu­vel­land tra­di­tie­ge­trouw op stap kan tij­dens de Krib­kes­wan­de­ling. Dat zijn ver­schil­len­de rou­tes langs mooie kerst­stal­len, ka­pel­le­tjes, weg­krui­sen, enz. De toch­ten zijn on­der­ling com­bi­neer­baar via knoop­pun­ten. Star­ten kan waar en wan­neer u wil, en na­tuur­lijk kan u tus­sen­door ook even pau­ze­ren in de plaat­se­lij­ke ho­re­ca­za­ken. Er zijn ook au­to­rou­tes uit­ge­stip­peld.

→ Nog tot 6 ja­nu­a­ri 2019.

→ Een over­zicht van de rou­tes en start­plaat­sen

vindt u op www.krib­kes.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.