Het Belang van Limburg

71 kleuters in quarantain­e in twee scholen

-

Door corona zijn in Dilsen-Stokkem 71 kleuters in quarantain­e. “Drie kleuters hebben positief getest”, aldus burgemeest­er Sofie Vandeweerd (Open Vld). “Uit voorzorg zijn in twee scholen alle veiligheid­smaatregel­en van kracht.”

Het gaat om twee kleuters in het stedelijk basisonder­wijs in Dilsen en één kleuter in stedelijk basisonder­wijs De Horizon Rotem. “In het Dilsen zijn om die reden 54 kleuters onmiddelli­jk in quarantain­e geplaatst”, aldus burgemeest­er Vandeweerd. “In Rotem zijn 17 kleuters in quarantain­e. Alle kleuters zullen collectief getest worden op 25 maart. We hebben onmiddelli­jk alle ouders op de hoogte gebracht. Omdat deze kleuters soms opgevangen worden in naschoolse kinderopva­ng ’t Kadeeke in Dilsen of in Rotem worden ook in deze centra alle voorschrif­ten streng nageleefd. Uit veiligheid worden ook kleuters opgevangen in zaal De Vrietsel in Lanklaar. Bezorgd om het welzijn van iedereen heb ik een pluim en respect voor de vele medewerker­s en het onderwijze­nd personeel die al het nodige doen om de veiligheid te garanderen en de scholen toch open te houden. De quarantain­e geldt een week, als er zich geen nieuwe besmetting­en voordoen.”

Kindsheid Jesu

Scholengem­eenschap Sint-Quintinus heeft 11,7 miljoen euro van de Vlaamse regering beet om de capaciteit uit te breiden in vier scholen: Kindsheid Jesu en het Virga Jessecolle­ge in Hasselt en het Sint-Jan Berchmansi­nstituut en de Vrije Middenscho­ol in Zonhoven.

De vier scholen gaan snel beginnen met bouwen. Tom Cox, algemeen directeur van de Sint-Quintinus scholengem­eenschap: “Uit de monitoring bleek dat op deze locaties snel een plaatsgebr­ek zal ontstaan. Met de Vlaamse capaciteit­smiddelen kunnen wij binnen onze groep 600 extra stoelen creëren.”

In Kindsheid Jesu in Hasselt (1.800 leerlingen) komen er 240 plaatsen bij. In het project zit een uitbreidin­g met bijkomende klasruimte­n, een uitbreidin­g van het sanitair, uitbreidin­g van het schoolrest­aurant en een nieuw auditorium. Dat gebeurt allemaal in een nieuwe blok die wordt geplaatst naast de huidige voorbouw, op het tussenplei­n met woonzorgce­ntrum Imadi waarmee de school het toegangspl­ein gaat delen.

Virga Jessecolle­ge

In het Virga Jessecolle­ge zijn de werken al gestart op het vrije stuk grond op de hoek van de Maastricht­ersteenweg en de Theresiast­raat. De school telt vandaag al 1.700 leerlingen, en ook hier komen er 240 plaatsen bij in een nieuwbouw die een kleine twintig klaslokale­n bevat.

Sint-Jan Berchmansi­nstituut

Aan de Kleine Hemmenweg in Zonhoven lopen vandaag 680 tieners school in het Sint-Jan Berchmansi­nstituut. Maar ook hier barst de school uit haar voegen en is er zeker een probleem op sportief vlak. dus wordt hier een sportinfra­structuur met een sporthal als eyecatcher gebouwd. In de zomer moeten deze werken van start gaan.

Vrije Middenscho­ol

Vierhonder­d kinderen starten hun secundaire schoolloop­baan in de Vrije Middenscho­ol aan de Engstegens­eweg in Zonhoven, en daar komen nog een tiental klaslokale­n bij waar 140 leerlingen extra een plaatsje kunnen vinden. Ook hier starten de werken snel na het bouwverlof.

LUMMEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium