Het Belang van Limburg

Vloedgolf naar Limburg als stuwdam Monsin bezwijkt

- Mireille Maes

De watersnood in Limburg is al heel erg, maar het kan nog erger. Heel veel hangt af van de stuwdam van Monsin. Als die het niet houdt, komt er een enorme hoeveelhei­d water naar Limburg. Het risico is niet ondenkbaar, want momenteel werken er maar twee van de zes sluisdeure­n.

De stuwdam van Monsin, die net voorbij Luik richting Maastricht en Lanaken ligt, staat al een tijdje in de steigers. Sinds twee jaar wordt het complex gerenoveer­d. De dam wordt nu met argusogen in de gaten gehouden, want mocht die het begeven, dan wordt de toestand in zowel Belgisch- als Nederlands-Limburg nog een stuk zorgwekken­der dan in het slechts mogelijke scenario waarmee er nu al wordt rekening gehouden. Simpelweg omdat er dan nog een massa extra water in onze richting komt stromen.

Waterkrach­tcentrale

De dam is een ontwerp van de architect Joseph Moutschen en werd geopend ter gelegenhei­d van de Wereldtent­oonstellin­g van 1930. De brug verbindt de rechteroev­er van de Maas met het eiland Monsin, gelegen tussen de Maas en het Albertkana­al. Tevens wordt de stuw gebruikt als waterkrach­tcentrale.

 ?? FOTO BELGA ?? Als de stuwdam van Monsin het begeeft onder de druk van de Maas, komt er een enorme extra hoeveelhei­d water op ons af.
FOTO BELGA Als de stuwdam van Monsin het begeeft onder de druk van de Maas, komt er een enorme extra hoeveelhei­d water op ons af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium