Het Belang van Limburg

Het wassende water laat een spoor van vernieling na in Wallonië.

-

een tractor worden in stelling gebracht voor de reddingsop­eratie. Maar het is vooral improviser­en. Tot twee meter hoog, zo ver was het water gisteren tegen de middag gekomen. Er zijn op dat moment al verschille­nde gebouwen ingestort, al is het gissen om welke het gaat. De brokstukke­n die boven de waterspieg­el uitsteken, geven een indicatie. Of er iemand onder het puin ligt? Niemand kan het vertellen. Auto’s zijn ook kopje ondergegaa­n. De elektricit­eitskabels hangen vervaarlij­k door, maar zijn buiten werking. ‘SOS’ staat er op een kartonnen bordje dat voor een raam staat, ook de witte lakens over vensterban­ken zijn een roep om hulp.

Opvallend stil

“Nog nooit gezien”, zegt Kevin Adakalum, een dertiger die iets hogerop woont. Hij loopt langs de sporen om naar het huis van zijn ouders te gaan kijken. “Ze hebben zich verschanst op de eerste verdieping. Tot hiertoe gaat het nog goed met hen. Maar ik weet niet hoe lang we nog contact kunnen houden. De batterijen van hun gsm’s zijn bijna plat. En elektricit­eit is er niet.”

Afgezien van het stromende water, een gemompelde “quelle horreur” en de roep om hulp van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium