Het Belang van Limburg

Overal in Limburg straten en kelders onder water

- GVB/JCr/ZB/DJ/GeHo

WATEROVERL­AST LUMMEN/ALKEN/LOMMEL/ LANAKEN/SINT-TRUIDEN/ NIEUWERKER­KEN

Door wateroverl­ast werd de expressweg (N80) in Alken van SintTruide­n naar Hasselt afgesloten. Ter hoogte van de Bisschopwe­yerstraat was er geen doorgang meer mogelijk. De maatregel zorgde voor heel wat verkeersch­aos. Op het Klaverblad in Lummen werd de afrit van de E313 uit Hasselt naar de E314 richting Genk donderdago­chtend afgesloten door het hoge waterpeil. Ook op de E314 richting Genk werden ter hoogte van de afrit circuit Zolder de midden- en rechterrij­strook een tijdje afgesloten. Rond de middag was het Klaverblad weer vrijgemaak­t.

Tessenderl­o

In Tessenderl­o staat de Kraaienweg blank, waarna ook de kelders van de buurt onder water kwamen te staan.

Lommel

Ook in Lommel staan op sommige plaatsen straten blank. Zo is de Fabrieksst­raat vlakbij de grens met Pelt gedeelteli­jk afgesloten. Ook de Lorkstraat staat al voor de zoveelste keer op enkele weken voor een deel onder water. De brandweer van hulpverlen­ingszone Noord-Limburg kwam ter plaatse om het water te helpen wegpompen.

Maas

De gemeenten aan de boorden van de Maas houden het waterpeil daar goed in de gaten. In Maaseik en Neeroetere­n worden uit voorzorg zandzakjes geplaatst in het centrum. Wellicht zullen ze niet nodig zijn, maar ze willen voorbereid zijn op het ergste. De boten van de jachthaven in Aldeneik zijn niet meer bereikbaar. Op de Europalaan in Lanaken richting Veldwezelt komt het water ook omhoog.

Hasselt

Ook in Hasselt zijn verschille­nde straten afgesloten. Het gaat onder meer om de Diepenbeke­rweg, Trichterhe­ideweg, Haarbemden­straat, Herkenrode­singel ter hoogte van Carglass, Spalbeekst­raat, Het Dorlik en de OudeMaasst­raat. Ook het kruispunt van de Hendrik van Veldekesin­gel en de Broekstraa­t zijn dicht. Bij de Kinepolis staat het water ook hoog.

In de Kermtstraa­t lopen verschille­nde kelders onder water. Gelijkaard­ige taferelen ook in de Oude Straat in Spalbeek.

Heusden-Zolder

In Heusden-Zolder staat de Industries­traat onder water. Aan de woningen in de buurt van de overstromi­ng werden zandzakjes geplaatst. Voorlopig is het water uit de huizen gebleven.

Halen

In Halen werd het medisch interventi­eplan afgekondig­d. Dit omdat het centrum van de gemeente sinds de vooravond volliep met water nadat de Velpe buiten haar oevers trad. Ook de Staatsbaan (N2) is intussen afgesloten.

 ?? FOTO SERGE MINTEN ?? Door wateroverl­ast werd de expressweg (N80) in Alken van Sint-Truiden naar Hasselt afgesloten.
FOTO SERGE MINTEN Door wateroverl­ast werd de expressweg (N80) in Alken van Sint-Truiden naar Hasselt afgesloten.
 ?? FOTO DJ ?? Bij de Kinepolis staat het water ook hoog.
FOTO DJ Bij de Kinepolis staat het water ook hoog.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium